Imię i Nazwisko:  Michał Wasilczuk
Stopień/Tytuł:  Dr hab. inż.
Stanowisko:  Kierownik Katedry, Kierownik Zakładu, Profesor nadzw. PG
Telefon:  (+48 58) 347-19-37(sekretariat), 347-19-38
Pokój:  207A w Gmachu Głównym
E-mail:  mwasilcz@pg.gda.pl

Specjalizacja:  Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria łożyskowania.


Tableau wszystkich pracowników Katedry