Imię i Nazwisko:  Marcin Wilga
Stopień/Tytuł:  mgr inż.
Stanowisko:  Specjalista
Telefon:  (+48 58) 347-23-47
Pokój:  430 w Gmachu Wydziału Mechanicznego
E-mail:  mwilga@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry