Imię i Nazwisko:  Michał Wodtke
Stopień/Tytuł:  Dr inż.
Stanowisko:  Adiunkt
Telefon:  (+48 58) 347-25-84
Pokój:  221A w Gmachu Głównym
E-mail:  mwodtke@pg.gda.pl

Specjalizacja:  


Tableau wszystkich pracowników Katedry